¿Què feim?

Control Mètric Balear és un laboratori de metrologia dedicat al control d’instruments de mesura tant pel que fa al compliment de requisits legals com al compliment de requisits de sistema de qualitat.