Política de Qualitat

Laboratori Blau-Q és un laboratori de Control de Qualitat de la Construcció i d’assaig de materials, inscrit en el registre general de laboratoris d’assaig per a la qualitat de l’edificació (Ministeri de Foment) nº BAL-L-007, segons el Reial Decret 410/2010.

La nostra dilatada experiència a Mallorca (des de juliol de 1996) ha generat que Laboratori Blau-Q esdevingui com un laboratori de referència en l’àmbit de la qualitat en obra d’edificació i en obra civil.

Per tal de ajustar-se a les noves exigències, tant legals com de futur, Laboratori Blau-Q decideix implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat sobre la base dels requisits que estableix la norma UNE-EN ISO 9001 l’abast és la realització de :

 • ASSAIGS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH)
 • ASSAIGS DE VIALS (VS)
 • ASSAIGS DE GEOTÈCNIA (GT)
 • PROVES DE SERVEI (PS)
 • ASSAIGS D’ESTRUCTURES D’ACER (EHA)
 • ASSAIGS D’OBRA DE FÀBRICA (EFA)
 • CALIBRACIÓ DE BÀSCULES I BALANCES

Tot això en la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d’assolir i mantenir els objectius següents:

 • Configura i dotar l’estructura de l’Organització en els aspectes documental, tècnic, productiu i administratiu per poder assegurar:
  • El compliment dels requisits de les parts interessades en els nostres productes i serveis.
  • La millora contínua de el sistema de gestió de la qualitat.
  • La imparcialitat i confidencialitat de la informació obtinguda.
 • Orientar l’activitat de l’Organització per aconseguir el major grau possible de satisfacció dels clients, assegurant per a això el compliment dels procediments, normes i reglamentació aplicable en cada cas.

Maig 2020
Per la direcció