Altres assaigs

  • Anàlisi d’aigües blanques i residuals
  • Anàlisi de metalls pesats i pesticides
  • Composició química centesimal ( Raigs X )