Assaigs d’obra de fàbrica (EFA)

Àrea d’assaigs de materials ceràmics i prefabricats de formigó.

  • Assaigs de Prefabricats de formigó: blocs, llambordes, bovedilles, rajoles de ciment, vorades,..
  • Assaigs de materials ceràmics: maons, blocs, teules, rajoles, bovedilles,…