Assaigs d’estructures d’acer (EHA)

  • Assaigs de control de soldadures. Inspecció per líquids penetrants
  • Assaigs de gruixos de pintura. Mètode electromagnètic
Assaig de inspecció de soldadures per líquids penetrants