Assaigs de geotècnia (GT)

Àrea d’assaigs “in situ” i al laboratori de geotècnia i redacció d’estudis geotècnics.

  • Realització de sondejos mecànics amb Sonda TP-50 amb obtenció de mostres per a assajar
  • Realització d’assaigs “in situ”: SPT, DPSH, assaigs presiomètrics,..

Assaigs de laboratori

  • Assaigs al laboratori dels materials testificats pel Geòleg

 Informe geotècnic

  • Redacció pel Geòleg col.legiat de l’estudi geotècnic