Diplomes participació EILA

Laboratori BlauQ ha participacipat als exercicis d’intercomparació EILA.