This text is replaced by the Flash movie.

Control Mètric Balear
Bàscules, verificació i calibratge
Telf. 971 168 328

Laboritori BlauQ construcció
Control de qualitat, geotècnia i vials
Telf. 971 168 328

Fonaments especials
Cimentacions profundes, micropilons i ancoratges
Telf. 971 168 328

Gabinet enginyeria
Càlcul de fonaments, forjats, qualitat de prefabricats
Telf. 971 168 328