Calibratge.

El funcionament dels instruments de mesura és un aspecte crític per totes les industries, laboratoris i comerços ja que d’aquest funcionament en depenen els seus resultats econòmics, de producció, de control...

A més el control dels intruments de mesura és un requisit fonamental de tots els sistemes de qualitat.

La forma d’avalar el funcionament d’un instrument de mesura és mitjançant el seu calibratge en el qual s‘utilitzen patrons de mesura i per tant s’estableixen els possibles errors dels instruments.

Control Mètric Balear duu a terme el calibratge de diversos tipus d’instruments de mesura (balances, termòmetres, dossificadors, comptadors...) emetent els corresponents certificats de calibratge amb traçabilitat a patrons nacionals de mesura i per tant vàlids per el compliment dels requisits dels sistemes de qualitat.