¿Què feim?

Realització de cimentacions profundes i contencions especials mitjançant micropilons i ancoratges.

Disposem d’equip material i humà qualificat amb una amplia experiència en el sector.

A més oferim un servei d’enginyeria per tal de dissenyar i consensuar amb la Direcció Facultativa la solució més adequada per cada obra.

Alhora podem fer ús de la nostra àrea de geotècnia per tal d’ampliar la investigació de camp i de laboratori amb l’objectiu de donar més paràmetres de càlcul als tècnics i poder ajustar al màxim el pressupost.