Altres Serveis.

Vos podem oferir els nostres serveis de calibratge i verificació de :

  • Termòmetres
  • Càmares frigoríficas, congeladors,...
  • Estufes de dessecació, forns de mufla,...
  • Forns de cocció,
  • Medis isoterms
  • Sales d'ambient controlat,
  • Processos de dossificació,
  • Determinació de densitats.

Per altres tipus d'instruments o instal.lacions pregam que ens consulteu.